مُجمَلات

هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَایَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوالْأَلْبَابِ

مُجمَلات

هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَایَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوالْأَلْبَابِ

حساب و کتاب گذر عُمر انسان

پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲ ق.ظ

چنانچه زندگی مادی یک انسان را با متوسط عُمر 60 سال، با چهار شاخص کار کردن، خوابیدن، غذا خوردن و تخلیه کردن (توالت) ارزیابی کنیم؛ بنابراین

کار کردن :
یک روز : 10 ساعت (اعم از اداره، خانه‌داری، تحصیل و ...)
یک سال : 3650 ساعت
60 سال : 219000 ساعت (معادل 25 سال)
خوابیدن :
یک روز : 8 ساعت
یک سال : 2920 ساعت
60 سال : 175200 ساعت (معادل 20 سال)
غذا خوردن :
یک روز : 1 ساعت
یک سال : 365 ساعت
60 سال : 21900 ساعت (معادل 2/5 سال)
تخلیه کردن (توالت) :
یک روز : 30 دقیقه
یک سال : 182 ساعت
60 سال : 10920 ساعت (معادل 1/25 سال)

یعنی ما در طی 60 سال عمر خود، 25 سال به طور شبانه‌روزی کار کرده‌ایم، 20 سال به طور شبانه‌روزی خوابیده‌ایم، دو و نیم سال به طور شبانه‌روزی مشغول خوردن بوده‌ایم و یک سال و سه ماه به طور شبانه‌روزی مشغول ... در توالت بوده‌ایم.


با خواندن ارقام فوق، اگر از ته دل خندیدیم یا گریه کردیم، به خود امیدوار باشیم! ولی اگر ...؟!
اکنون از خود سؤال کنیم "شأن و منزلت ما در نظام آفرینش چیست؟ و اینکه در طول عمر خود چند ساعت به مطالعه یا تفکر در این باره پرداخته‌ایم؟

۹۴/۱۲/۲۷